Josep Garí i Pons, 
"poeta de carreró".
Cabrera de Mar (Barcelona)

 

 

 

A manera d'editorial

Sempre ha estat una afecció que ha tingut, aquesta de fer versos, però fins que ha agafat el retiro, no ho ha pogut tornar a fer de manera que aquests poguessin arribar a molta gent. Sovint, els ha enviat als "afectats" o com a col·laboracions a revistes o publicacions. El seu estil és mordaç, directe, clar i amb una rima que definiríem com de les d'abans, lluny del que avui s'entén com poesia. El resultat és una lectura divertida i agradable.
Aprofitant la llibertat que planteja aquesta xarxa, aquí teniu alguns poemes de diferents temàtiques. Els podreu trobar complerts i sense concessions. Només responsabilitat de qui ho ha escrit. No és la meva intenció atacar ningú, sinó donar sortida a aquests escrits perquè tothom en pugui gaudir i entretenir-se llegint-los.
Aquí hi trobareu multitud de referències a història, política, problemàtica, fets i gent de Cabrera de Mar i d'altres indrets del Maresme. També crítiques esportives al Barça, enviades al propi president Nuñez. Tampoc tenen desperdici els comentaris de política nacional i històries de la 2ª Guerra Mundial.
Tingueu en compte que hi ha més de 200 versos. Aquesta Web s'anirà actualitzant i completant.
Per qualsevol comentari o suggerència, podeu posar-vos en contacte a la direcció de correu electrònic indicada.

Si s'ho passen bé, recomanin aquesta Web.

La difusió d'aquests escrits és lliure sempre i quan es respecti i indiqui l'origen i l'autoria.

Aquesta Web no conté Javascripts, ActiveX, PHP, Flash, VBscripts, banners, no genera cookies ni obra automàticament altres pàgines que vostè no sol·liciti. Intenta ser respectuosa amb el seu ordinador i la seva navegació. 

Tampoc té (que jo sàpiga) altre publicitat que la que puguin portar els mateixos escrits. No rep subvencions ni ajudes i ja no està dintre d'un servidor gratuït. No cobra un duro de la  SGAE i, en canvi. abonarà el canon a aquesta per l'adquisició del cd's per fer còpies del seus propis treballs.

Francesc Garí i Lleixà

Començà a emetre el Febrer de 2000. Es tracta de la web més antiga amb contingut de Cabrera.
Per qualsevol suggerència, aclariment, correcció, etc. per favor contacti a l'e-mail josepgari@ya.com