Al meu amic Antoni Roca i Serra
                      E.P.D
(292)

   

A Cabrera hi has deixat
la noblesa i simpatia,
una dona que et volia
i uns fills que t'han estimat.
Quan jo estava al Sindicat,
aleshores casa meva,
tu, en Víctor i l'Esteve
fèieu una feina dura
per portar al mercat verdura
del pagès collita seva.

 

                  4 de gener de 2005