En memòria
Emili Sala 
(303)

  

Emili Sala i Arrió
amable i amic de tothom.
Hauríem de posar el teu nom
a la nostre associació.
Tu no en vas ser el fundador
però l'has feta geganta,
amb l'esposa d'ajudanta
i en Teixidó President
però el relleu ha vist la gent
que la tasca no l'espanta.

 

Molts de nosaltres crèiem
que eres un gran rapsode
i havies posat de moda
versos dels que no en sabem.
Tots els socis lamentem
que avui no estiguis aquí
perquè un jorn et vas morir
cridat pel Déu que et creà
i al que volem demanar
que t'aculli al seu sí.
 

 

Setembre de 2005