Índex - Anterior - Següent

La Batalla d'Anglaterra
( Balada de la II Guerra Mundial ) (160)

El gros Mariscal de l'aire (1)
anava tan ben vestit
que el seu port no amagà gaire
que era un home pervertit.

. . . . . . .

Va convèncer al seu amic (2)
que maxacant Anglaterra,
mentre es posava l'abric,
que guanyarien la guerra.

Concentraren avions
bastant aprop del canal,
en males intencions
d'arrassar la Capital.

Si als anglesos els hi pica
que aplanessin la nació,
si recordessin Guernika,
no tindrien cap raó.

El gros Mariscal de l'aire
anava tan ben vestit
que el seu port tenia el caire
de tenir el cervell petit.

El gros Mariscal de l'Aire
va prometre a l'alemany,
que seria un porc xerraire
si a Alemanya hi fessin dany.

. . . . . . .

Cinc Spitfires anglesos
per Messershmitts alemanys
es veieren escomesos
i sofriren varis danys.

En Churchill feren ministre
i va sortir en un balcó
i digué amb aire sinistre:
"Sang", "Llàgrimes" i "Suor".

Es va dirigir als "Ianquis"
que al moment els va ajudar
i va rebre mig "d'estranquis"(3)
el que a nos ens va negar.

Per error es ficà a Londres
i va arribar-se a espantar
i l'home volia fondres
perquè el Führer s'enfadà.

El més gran dels petulants,
amb el pit ple de medalles,
no guanyades en batalles
sinó tretes als encants.
Exterminador d'infants,
pels assasins fou famós,
estimava més un gos
que a un jueu o un gitano
perquè era vist que el fulano,
no ere més que un merdós.

Però si en Göring va aplanar
la població de Guernika,
no planyo ni gens ni mica
si mig Londres va arrasar.
Quan ens podia ajudar
a derrotar al feixisme,
un malaurat optimisme
de poder evitar la guerra
va emmerdar tota Anglaterra
per temença al comunisme.

Tant en llum com a les fosques
i en uns combats molt estranys
els Messershmitts alemanys
queien igual que les mosques.
En formacions bastant tosques
traspassaven el canal
amb l'intent de fer molt mal,
però interceptats pels anglesos
amb furia eren escomesos
i perdien la moral.

Amb un Göring molt molest
i el Führer posant la pota
va encaixar mitja derrota
per anar-se'n cap a l'est.
Un determini funest
perquè quatre hiverns després,
només tenint un revés(4),
va apropar-se a Stalingrad
i allà fou tan dessagnat
que no va aixecar-se més.

 

(1) Hermann Vilhem Göring
(2) Adolf Hitler
(3) De franc
(4) Moscou

28-12-1998

Índex - Anterior - Següent