El Clero

El clero (cant segon) (032)

Jesús, d'entre els seus remats,
escollí dotze deixebles,
tres o quatre que eren febles
i els demès espavilats.
D'aquells vint segles passats,
amb penes i poca glòria,
n'ha quedat tan sols l'escòria
que es coneix per capellans,
decebent tant als humans
que s'han quedat sense eufòria.

On varen fer molt de mal
i es passaren de la ratlla
és no donar-li l'espatlla
a l'home més criminal.
No el volgueren per rival
aquell general gandul
vestit amb "camisa azul",
i haig de dir, abans no m'embali,
que el portaren sota pal-li
deixant-se donar pel cul.

Ha vingut la democràcia
i han perdut els privilegis,
però estan construint col-legis
que paguem tots, per desgràcia.
Per la seva contumàcia,
estan passant mals moments,
per falta d'emoluments
i que per culpa d'hissenda
cobrarant molt poca renda
del govern i del creient.

Juny de 1994


Karol Wojtyla (058)

Per un home esbojarrat
que es creu ser un pacifista
i només fa de turista
amb un cotxe tot blindat,
mils de negres l'han dinyat
i aviat seràn milions
perquè aquest torracollons,
predicant l'eterna vida,
ha assoit morin del S.I.D.A.
per prohibi'ls-hi els condons.

Per un fet tan criminal,
del qual el món es fa el sord,
hauria d'anar a la cort
perquè el jutjessin com cal.
Pel poder judicial
aquest fet serà oblidat
i ja mai serà jutjat
el qui mana al Vaticà
i si Déu no el vol damnar
aquest cas queda tancat.

Març de 1995


El clero ( Faula ) (137)

Si hi ha quelcom que m'embali
es veure un grup d'esparvers
tirant fum dels encensers
a un assassí sota pal·li.
Avui dia ni que es cali
foc al papal patrimoni,
si no l'apaga el dimoni
o els missaires de costum,
jo només vull veure el fum
quan ningú no se'n adoni.

Jo sempre he cregut en Déu,
rebutjant els seus rapaços,
perquè crec que són capaços
de retornar-lo a la creu.
He estat anys al voltant seu,
tant de monges com mossens,
i els he trobat tan dolents,
salvant vàries excepcions,
que inclús els vils escurçons
comparats són excel·lents.

Moralitat

Ara un cop morta la fera
son procedir és més prudent,
excloent al de ******
que no és gaire reverent.

Gener del 1997

 


Oració (181)

! Oh, Deu meu de les altures ¡
Vos que esteu per tot arreu,
si he pecat no em castigueu
amb enfermetats tant dures.
Soc de vostres criatures
un dels més desgraciats
omplint-me d'enfermetats
i fent-me la vida cruel,
per això em mereixo el Cel
a pesar dels meus pecats.

He trencat tot manament.
Vos en demano perdó,
n'he fet d'obra un gran piló
i molt més de pensament.
No he pensat en cap moment
acudir als vostres ministres
perquè els he trobat sinistres
per avars i mentiders
com si fossin esparvers
que no son gens altruistes

Deixant apart molts milions
que actuen de bona fe,
els demés han fet malbé
tots els conceptes més bons.
Tenen poques intencions
de voler rectificar
i d'ells no te'n pots fiar
perquè quan gires l'espatlla
emprant el poder d'un batlle
inclòs poden mossegar.

 

Decembre de 1998


 

Les campanes de l'església (206)

El mossèn té unes campanes
que el dissabte fan remor
i és tan llarg el repicó
que a molts semblen poc ufanes.
També existeixen setmanes
que el vent ens porta la sort
perquè no se senten fort,
al menys si vius als defores,
i quan senyalen les hores
sembla que toquin a mort.

24-10-99