Índex - Anterior - Següent

Uns pastorets de l'any 1953

Es tracta de la primera auca d'uns Pastorets del Patronat Parroquial de Vilassar de Mar ( aleshores anomenat Sant Joan de Vilassar). Aquests pastorets varen ser organitzats de l'any 50 al 53 pel grup SEBAGANAN, del qual l'autor va ser un dels fundadors.

*********

Heus ací, lector il·lustrat,
l'auca d'uns "Pastorets" braus
que han de fer al patronat
en Ballart i els seus esclaus.

Caminant i fent saltets
amb la cara satisfeta,
va en Ballart amb la carpeta
de cabdals, dels Pastorets

Denota satisfacció
i posseir gran potència
perquè així la competència
ja comenci a tenir pô

En Pere, de la farmàcia,
que és un valuós element,
s'ha nombrat un assistent
perquè l'hi fa molta gràcia.

I ajudat per en Joan Roig
i amb una moral molt alta,
molts pocs dies l'hi han fet falta,
per fê un repart que fa goig.

La filla de gran Jeroni
farà de Verge Maria,
la doncella que un Sant dia
pogué derrota'l dimoni,

De gloriós Sant Miquel,
salvaguarda d'aquest món,
n'ha de fer-ne la Ramón
prenent al dimoni el pel

La Carme Bosch ha de fê
d'Arcàngel Sant Gabriel
perquè és dolça com la mel
i sap recitar molt bé.

Sant Josep, que és molt entès
amb l'ofici de la fusta,
creu que és cosa molt més justa
que treballi de pagès.

De Somiel i d'Urides
en farà en Tomàs Mayor
ja que el noi és bon actor
i no pateix de manies.

Amb banyes, vermell el nas
i blasfemant contra'l Cel,
farà en Garcia Miquel
de maligne Satanàs.

La seva dissort eterna,
l'Asvherus, vol evitar,
i és perxó que va posar,
l'Anglerill, una taverna.

A Jehú, que és un bon vell
que té un fill que és un fracàs.
ha d'encarnar-lo en Pau Mas
exprement el seu cervell.

De Naïm, un pecador
fill pròdig i rodamon
en farà en Juame Ramon
que és un bon agricultor

En Jehú té un fill més bo
que'l paque sol fe'n Maties
i estima tant el Mesies
com l'estima en Barceló.

En Mateu que no fa pa
ja fa quasi trenta dies,
ha de fer de Mataties,
un pastor que fa plorâ.

En Joan Roig ja no navega
perquè vol fer de Jonàs,
un pastor taul i gras
que no sap el que es manega.

De Neftalí, un vell pastor
que la baba ja l'hi cau,
en farà'l fill d'en Carrau
aquell que fa d'impressor.

Per fer de Nataniel,
un marrec molt aixeirit,
el gran Ballart ha escollit
a n'en Baylach, en Fidel.

De Lanza farà l'Ambrós
fent d'alegre Benjamí,
un vailet joliu i fi
que per viu, en val per dos.

Si en Roca és un carnicer
que no ven el xai molt car,
el seu fill és un avar
fent d'Isaac, vell usurer.

La benzina està a molt preu,
es diu en Taxis tot sol,
i és per això que'l noi Pujol
ha decidit anar a peu.

Un grup de dimonis muts
i un Chor d'àngels celestials,
faran passar tots els mals
als malalts i els desvalguts

Dirigint, és en Roldós
que'n Frank Capra molt millor,
ja fent de director
s'està tornant molt famós.

Veurem dues cares noves
apuntant l'obra sencera,
puix veurem la d'en Bruguera
i la del gran Casanovas.

En fàbregas, en Climent
i en Josep i en Cisco Maltes,
els quatre, vermells de galtes,
faran llamps i trons i vent.

En Ballart i en Solves, junts,
i en la més grata armonia,
han de fer, dia tras dia,
de camàlics i transpunts.

Actuaran de pianistes
duens ninetes ¿ai, filla!
que es diuen Bosch i Capilla
i que són dues artistes.

L'autor vol pronosticar
amb veu alta i ven vibrant,
qu'enguany la SEBAGANAN
sens dubte haurà de triomfar.

JOSEP GARÍ, POETA

 

 

 

Índex - Anterior - Següent