Josep Garí i Pons,
 "poeta de carreró"
Cabrera de Mar (Barcelona)

Actualitzada a: 
16/03/2008

Contingut


Acollida
Vida i Miracles
Llista Poemes
Enllaços
Col·laboracions

Correu